Prestøya - Foto: Kathe Merete Kjetså Jordalsbø Kraftstasjonen på Longerak Nyper Mose på tre Konglar i graset Byglandsfjord
TV-aksjonen 2016

TV-aksjonen, sundag 23. oktober

fredag 21.10.2016
Dei innsamla midlane i år går til Røde Kors sitt arbeid i Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengane går og til å hjelpe flyktninga...
Forstørrelsesglass

Protokoll frå møte i Bygland kontrollutval

fredag 21.10.2016
Bygland kontrollutval hadde møte den 14. oktober. Nedanfor kan du lese protokollen frå møtet
eDialog

eDialog - sikker innlevering av dokument til Bygland kommune

tysdag 18.10.2016
Mange sender dokument til kommunen via epost. Epost kan vere ein usikker kanal, og kan i verste fall bli stoppa i spamfilter. Ved å bruke tenesta eDialog, opnar Bygland kommune for at du kan...
Kommunen informerer

Har du sendt inn vassmålarskjemaet?

måndag 17.10.2016
Fristen for å rapportere inn vassmålarstanden nærmar seg no. Me bed om at alle som ikkje har sendt inn skjemaet, gjer dette så fort som råd
Barn i rusfamiliar

Barn i rusfamiliar - tidleg intervensjon

måndag 17.10.2016
Bygland kommune er med i prosjektet Barn i rusfamiliar - tidlig intervensjon. Det er eit prosjekt utarbeidd av Borgestadklinikken og Kompetansesenter Rus (KoRus)
Logo - Varsling24

Varsling24

måndag 17.10.2016
Bygland kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggjarar i eit geografisk område om hendelsar via SMS
Logo - Bygdekinoen

Bygdekinoen laurdag 22. oktober

fredag 07.10.2016
Det er filmane Trolls og Børning 2 som kjem til Bygland kino (gamle gymsalen) den 22. oktober
Kommunen informerer

Influensavaksine hausten 2016/vinteren 2017

tysdag 04.10.2016
Ein rår menneske i Noreg som tilhøyrer grupper med auka risiko for komplikasjonar av influensa å ta influensavaksine
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Aasmund Lauvdal